Fritidsfisket i Virens FVO passar både för spinnfiskare och metare. Det finns nio arter i sjön och de vanligaste ser du här nedan.

Sjön är ganska grund och från de flesta stränder går det att fiska.

På flera platser runt sjön finns fiskebryggor utplacerade. Det finns också grillplatser ordnade på stränderna och på någon ö. Grillplatserna på stränderna finns i anslutning till badplatser.

 

De vanligaste fiskarna

 

 

Gädda; Hecht; Esox; Pike; Broch; Snoek

Abborre; Barsch; Egli; Flussbarsch; Perch; Perche; Baars
Mört; Rotauge; Plötze; Riddau; Bleier; Roach; Blankvoorn
Braxen; Brasse; Brache; Blei; Bressen; Bleitling oder Brachmen; Bream; Brasem
Ruda; Karausche; Bauernkapfen; Steinkarpfen;Schneiderkarpfen;Moorkarpfen; Crucian carp; Kroeskarper
Sutare; Schleie; Schlüpfling; Schuste; Tench; Zeelt