Styrelsen för Virens FVO

Ordförande: Anton Engberg  Skogsnäs skogaren@hotmail.com

Thomas Eriksson Hammarsnäs

Monika Johansson Öljeholm

Marcus Kronwakt Skogsryd

Jonas Åkesson Bastanäs

Kersti Johansson Hammarsnäs

Revisorer: 
Arne Elovsson Växjö
Mattias Karlsson Emmaboda

www.virenfiske.se